Procedure nieuwe TLV aanvragen per 01-01-2023

Betreft: TLV- route vanaf 01-01-2023
Beste onderwijscollega,

U bent in september jl. geďnformeerd over de start van procesadviseurs in het SWV PO 3102 Midden Limburg. De noodzakelijke aanpassingen in werkwijze en formulieren zijn inmiddels helder.

Met dit bericht willen we u informeren over de werkwijze die we vanaf 1 januari 2023 hanteren bij nieuw te starten TLV-aanvragen. De procesadviseurs zorgen graag voor een nadere toelichting als daar behoefte aan is. De flowcharts en formulieren vindt u na de kerstvakantie op onze website (www.swvpo3102ml.nl  / downloads & formulieren)

De belangrijkste punten op een rij:
 1. We nemen het landelijke format Aanvraagformulier TLV grotendeels over. Dat betekent dat er nog 1 aanvraagformulier is.
   
 2. Met het toestemmingsformulier geven ouders toestemming voor het uitwisselen van informatie (conform AVG-wetgeving). Dat kan gaan om advies & consultatie of om een goede beoordeling van de tlv-aanvraag.
   
 3. Aanvraagformulier, toestemmingsformulier en actueel OPP vormen de kern van een aanvraagdossier. Indien relevant voor de onderbouwing kan een recent onderzoeksverslag bijgevoegd worden.
  Er zijn geen deskundigenadviezen nodig aan de 'voorkant'.
   
 4. Na indienen van de aanvraag - u geeft het TLV-secretariaat toegang tot het dossier in de boekenkast - start de behandeltermijn. De TLV-commissie bekijkt of de aanvraag procedureel en inhoudelijk compleet is. Twee onafhankelijke deskundigen brengen advies uit. Vanaf 2023 gaan zij ook het SOP van de scholen in hun overwegingen meenemen. Na advisering volgt besluitvorming en de administratieve afronding.
   
 5. Bij een volledig dossier gaan we uit van een periode van max. 8 werkweken.
   
 6. Deadlines: 17 april 2024 voor hernieuwde TLV-beoordelingen, 17 mei 2024 voor eerste  TLV-aanvragen.
  Bij een eerste aanvraag na de deadline van 17 mei is er geen garantie op plaatsing na de zomervakantie. Aan het einde van het schooljaar komen er vaak veel dossiers tegelijk en kan de behandeltermijn in het gedrang komen. Belangrijker is dat het voor kinderen, ouders en scholen voor veel onrust zorgt omdat vervoer, klassensamenstelling, afscheid en kennismaking zorgvuldig georganiseerd moeten worden. Het is niet verstandig om tot de deadline te wachten!
   
 7. Om hun rol goed in te kunnen vullen, vragen we u de procesadviseur tijdig te betrekken bij een TLV-aanvraag. Denk aan niveau 3 voor consultatie & advies.
  Bij niveau 4, als de alternatieven voor ondersteuning uitgeput raken, stemt u af voordat u vervolgstappen neemt gericht op een overstap naar een andere school. Hiermee voorkomt u een lange behandeltermijn door inhoudelijke vragen.
We vragen u vriendelijk om dit bericht binnen uw organisatie te verspreiden naar die mensen voor wie dit relevant is.

Namens het samenwerkingsverband PO 3102 Midden-Limburg,

Kim van Gansewinkel-Smits & Brigitte van Hout
Procesadviseurs

 
Print Afdrukken
Delen