FG Functionaris en Privacy Beleid SWVPO3102ML

Respect voor privacy is voor het SWV een belangrijk uitgangspunt. Het SWV zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid en conform de geldende privacywetgeving.
In onze privacy verklaring leggen wij u graag uit hoe wij dat doen.

Inmiddels hebben wij een functionaris gegevensbescherming van Het Privacy Huys gecontracteerd die erop toeziet dat wij ons houden aan de privacyregels van de AVG. Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens bij ons, zijn wij bereikbaar per email opc.weerts@swvpo3102ml.nl
Print Afdrukken
Delen