Downloads & Formulieren

Ondersteuningsplan SWV PO 3102 Midden Limburg (2018-2022 versie 19-06-2018)
Notitie "Van arrangeren en toewijzen" (versie 19-06-2018)
Notitie “Het toekennen van extra ondersteuning” (incl. formulieren)
Notitie “Arrangeren en arrangementen”
Notitie “Ondersteuningsteams”
Doorgaande lijn en overdracht van leerlingen tussen BaO, SBO, SO, VO en VSO
2017-06-08 stroomschema zorg op school
2018-04-18 Verzuim- en meldprotocol

Formulieren Ondersteuningsteam (OT) per 19-10-2015:
Invulformulier HGPD
Aanvraagformulier individueel of groepsarrangement NIEUW
Aanvraagformulier arrangement leerkrachtbegeleiding
Evaluatieformulier inzet OT (15-06-2016)
Aanvraagformulier psychologisch onderzoek
Swalm en Roer aanvraag onderzoek

Aanvragen BTO / TLV per 05-10-2015
2015-04-01 Privacyreglement
Evaluatieformulier BTO
2017-11 Presentatie SWV 3102 ML
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag algemeen
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag onderwijs en zorg
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag wet langdurige zorg wlz
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag pgb en zorg in natura
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag gebruikelijke zorg
2017-11 Factsheet intensieve zorgvraag ZVW IKZ15283
2017-11 matrix zorg in en om school werkdocument versie 31-01-2017
2017-11 stroomschema zorg op school
Nieuwe uiterste inleverdata voor TLV aanvragen en herbeoordelingen
Herbeoordelingen:                                     voor 1 februari

TLV aanvragen voor leerlingen die op
het moment van indienen 11 jaar of
ouder zijn:                                                   voor 1 maart

Nieuwe TLV aanvragen:                              voor 1 mei

1. Herbeoordelingen van eerder afgegeven Toelaatbaarheidsverklaringen en PCL beschikkingen
Behalve onderstaande formulieren dient een OOGO en een geëvalueerd OPP  onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.

1a: Routing voor het aanvragen
1b: Aanvraagformulier herbeoordeling

2. Aanvraag TLV vanuit voorschoolse instellingsvoorziening voor plaatsing SBO of SO
Behalve onderstaande formulieren dient een geëvalueerd HGPD/OPP of een begeleidings-/handelingsplan
onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.
Verder géén extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen.

2a: Aanvraagformulier TLV A
2b: Formulier deskundigenadvies
2c: Toestemmingsverklaring

3. Aanvraag TLV vanuit een basisschool naar S(B)O
Behalve onderstaande formulieren dient een geëvalueerd HGPD/OPP onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.
Verder géén extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen.

3a: Aanvraagformulier TLV B
3b: Formulier deskundigenadvies
3c: Toestemmingsverklaring

4. Aanvraag TLV vanuit S(B)O naar S(B)O
Behalve onderstaande formulieren dient een geëvalueerd HGPD/OPP onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.
Verder géén extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen.

4a: Aanvraagformulier TLV C
4b: Formulier deskundigenadvies
4c: Toestemmingsverklaring

5. Aanvraag TLV na beeindiging van een verblijf in een residentiële setting
voor plaatsing S(B)O
Behalve onderstaande formulieren dient een geëvalueerd HGPD/OPP of een begeleidings-/handelingsplan
onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.
Verder géén extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen

5a: Aanvraagformulier TLV D
5b: Formulier deskundigenadvies
5c: Toestemmingsverklaring

Overige documenten SWV PO 3102 ML 
2013-11-01 Statuten SWV PO 3102 ML
2015-01-13 Goedgekeurd managementstatuut
2015-03-16 Rolverdeling SWV PO 3102 ML
2015-06-30 Groeiregeling SWV PO 3102 ML
2017-03-06 organogram SWV PO3102 ML
2018-09-01 vergaderschema 2018-2019

Jaarverslagen inzien? Klik hier

2018-11-01 presentatie BTO SWVPo3102ML
Print Afdrukken
Delen