Downloads & Formulieren

2021-01: Knooppuntoverleg Werkwijze
2021-01: Knooppuntoverleg aanmeldformulier

2018-2022 Ondersteuningsplan SWV PO 3102 Midden Limburg†(versie 19-06-2018)
Notitie "Van arrangeren en toewijzen" (versie 19-06-2018)
Notitie "Het toekennen van extra ondersteuning" (incl. formulieren)
Notitie "Arrangeren en arrangementen"
Notitie "Ondersteuningsteams"
Doorgaande lijn en overdracht van leerlingen tussen BaO, SBO, SO, VO en VSO
2019-01 leeg SOP (SchoolOndersteuningsProfiel) om in te zien
2019-02 SOP matrix BaO
2019-02†SOP matrix SBO
2019-02 SOP matrix SO

Jaarverslagen inzien? Klik hier
Jaarverslagen BTO inzien? Klik hier

Formulieren Ondersteuningsteam (OT)†per 19-10-2015:
Invulformulier HGPD regio Leudal & Thornerkwartier (ook voor onderzoeken en arrangementen)
Invulformulier HGPD
Aanvraagformulier individueel of groepsarrangement NIEUW
Aanvraagformulier arrangement leerkrachtbegeleiding
Evaluatieformulier inzet OT (15-06-2016)
Aanvraagformulier psychologisch onderzoek
Swalm en Roer aanvraag onderzoek

Aanvragen BTO / TLV per 05-10-2015
Evaluatieformulier BTO
2017-11 Presentatie SWV 3102 ML
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag algemeen
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag onderwijs en zorg
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag wet langdurige zorg wlz
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag†pgb en zorg in natura
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag gebruikelijke zorg
2017-11 Factsheet intensieve zorgvraag ZVW IKZ15283
2017-11 matrix zorg in en om school werkdocument versie 31-01-2017
2017-11 stroomschema zorg op school

Uiterste inleverdata voor TLV aanvragen en herbeoordelingen
TLV aanvragen voor leerlingen die op het moment van indienen†
11 jaar of ouder zijn:††††††††uiterlijk 12 januari 2022
Herbeoordelingen:††††††††††††uiterlijk 9 maart 2022
Nieuwe TLV aanvragen:† † †uiterlijk 18 mei 2022

Flowchart aanvraag herbeoordeling TLV.pdf† † † † ††Flowchart aanvraag nieuwe TLV.pdf

2020 2021 BTO vergaderplanning

Indien op de basisschool blijkt dat een proefplaatsing of crisisplaatsing op een S(B)O school
noodzakelijk is vůůrdat er een TLV is aangevraagd, wordt dit gemeld bij / besproken met
de voorzitter van het BTO.

1. Herbeoordelingen van eerder afgegeven Toelaatbaarheidsverklaringen
Behalve onderstaande formulier dient een geŽvalueerd OPP †
onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.

1a: Routing voor het aanvragen
1b:†Aanvraagformulier herbeoordeling (met OOGO daarin opgenomen of als bijlage)

2. Aanvraag TLV vanuit voorschoolse instellingsvoorziening voor plaatsing SBO of SO
Behalve onderstaande formulieren dient een geŽvalueerd HGPD/OPP of een
begeleidings-/handelingsplan onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.
Verder gťťn extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen.

2a: Aanvraagformulier TLV A
2b: Formulier deskundigenadvies
2c: Toestemmingsverklaring

3. Aanvraag TLV vanuit een basisschool naar S(B)O
Behalve onderstaande formulieren dient een geŽvalueerd HGPD/OPP onderdeel
te zijn van het aanvraagdossier.
Verder gťťn extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen.

3a: AanvraagformulierTLV B
3b: Formulier deskundigenadvies
3c: Toestemmingsverklaring

4. Aanvraag TLV vanuit S(B)O naar S(B)O
Behalve onderstaande formulieren dient een geŽvalueerd HGPD/OPP
onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.
Verder gťťn extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen.

4a: AanvraagformulierTLV C
4b: Formulier deskundigenadvies
4c: Toestemmingsverklaring

5. Aanvraag TLV na beeindiging van een verblijf in een residentiŽle setting
voor plaatsing S(B)O
Behalve onderstaande formulieren dient een geŽvalueerd HGPD/OPP
of een begeleidings-/handelingsplan†onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.
Verder gťťn extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen

5a: Aanvraagformulier TLV D
5b: Formulier deskundigenadvies
5c: Toestemmingsverklaring

Overige documenten SWV PO 3102 ML†
2013-11-01 Statuten SWV PO 3102 ML
2015-01-13 Goedgekeurd managementstatuut
2015-03-16 Rolverdeling SWV PO 3102 ML
2015-06-30 Groeiregeling SWV PO 3102 ML
2018-04-18 Verzuim- en meldprotocol
2019-01 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling (HGW en KiMi)
2019-01 Meldcode afwegingskader leerplicht en RMC
2018-08-01 Beleidsregel afwijking van het jaarlijks minimum urenaantal
2018-08-01 Stroomschema afwijking onderwijstijd PO VO SO (variawet)
2019-10-02 Doorzettingsmacht PO
2019-10-02 Notitie terugplaatsing S(B)O


Print Afdrukken
Delen