Downloads & Formulieren

 
Uiterste datum voor het indienen van nieuwe TLV aanvragen
(met garantie op plaatsing na de zomervakantie)
: 17 mei 2024

Uiterste datum voor het indienen van aanvragen herindicaties: 17 april 20242023-2027 Ondersteuningsplan SWV PO 3102 Midden Limburg (versie 18-04-2023)

Notitie "Van arrangeren en toewijzen" (versie 19-06-2018)
Notitie "Het toekennen van extra ondersteuning" (incl. formulieren)
Notitie "Arrangeren en arrangementen"
Notitie "Ondersteuningsteams"
Doorgaande lijn en overdracht van leerlingen tussen BaO, SBO, SO, VO en VSO
2019-01 leeg SOP (SchoolOndersteuningsProfiel) om in te zien
2019-02 SOP matrix BaO
2019-02 SOP matrix SBO
2019-02 SOP matrix SO

Jaarverslagen inzien? Klik hier
Jaarverslagen BTO inzien? Klik hier

Formulieren Ondersteuningsteam (OT) per 19-10-2015:
Invulformulier HGPD regio Leudal & Thornerkwartier (ook voor onderzoeken en arrangementen)
Invulformulier HGPD
Aanvraagformulier individueel of groepsarrangement NIEUW
Aanvraagformulier arrangement leerkrachtbegeleiding
Evaluatieformulier inzet OT (15-06-2016)
Swalm en Roer aanvraag onderzoek

Aanvragen BTO / TLV per 05-10-2015
Evaluatieformulier BTO
2017-11 Presentatie SWV 3102 ML
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag algemeen
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag onderwijs en zorg
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag wet langdurige zorg wlz
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag pgb en zorg in natura
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag gebruikelijke zorg
2017-11 Factsheet intensieve zorgvraag ZVW IKZ15283
2017-11 matrix zorg in en om school werkdocument versie 31-01-2017
2017-11 stroomschema zorg op school


Overige documenten SWV PO 3102 ML 
2018-04-18 Verzuim- en meldprotocol
2019-01 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling (HGW en KiMi)
2019-01 Meldcode afwegingskader leerplicht en RMC
2018-08-01 Beleidsregel afwijking van het jaarlijks minimum urenaantal
2018-08-01 Stroomschema afwijking onderwijstijd PO VO SO (variawet)
2019-10-02 Doorzettingsmacht PO


 
Print Afdrukken
Delen