Downloads & Formulieren

2018-2022 Ondersteuningsplan SWV PO 3102 Midden Limburg†(versie 19-06-2018)
Notitie "Van arrangeren en toewijzen" (versie 19-06-2018)
Notitie "Het toekennen van extra ondersteuning" (incl. formulieren)
Notitie "Arrangeren en arrangementen"
Notitie "Ondersteuningsteams"
Doorgaande lijn en overdracht van leerlingen tussen BaO, SBO, SO, VO en VSO
2019-01 leeg SOP (SchoolOndersteuningsProfiel) om in te zien
2019-02 SOP matrix BaO
2019-02†SOP matrix SBO
2019-02 SOP matrix SO

Jaarverslagen inzien? Klik hier
Jaarverslagen BTO inzien? Klik hier

Formulieren Ondersteuningsteam (OT)†per 19-10-2015:
Invulformulier HGPD
Aanvraagformulier individueel of groepsarrangement NIEUW
Aanvraagformulier arrangement leerkrachtbegeleiding
Evaluatieformulier inzet OT (15-06-2016)
Aanvraagformulier psychologisch onderzoek
Swalm en Roer aanvraag onderzoek

Aanvragen BTO / TLV per 05-10-2015
Evaluatieformulier BTO
2017-11 Presentatie SWV 3102 ML
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag algemeen
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag onderwijs en zorg
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag wet langdurige zorg wlz
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag†pgb en zorg in natura
2017-11 Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag gebruikelijke zorg
2017-11 Factsheet intensieve zorgvraag ZVW IKZ15283
2017-11 matrix zorg in en om school werkdocument versie 31-01-2017
2017-11 stroomschema zorg op school

Nieuwe uiterste inleverdata voor TLV aanvragen en herbeoordelingen
TLV aanvragen voor leerlingen die op het moment van indienen†
11 jaar of ouder zijn:††††††††uiterlijk†30 januari†2020
Herbeoordelingen:††††††††††††uiterlijk†5 maart 2020
Nieuwe TLV aanvragen:† † †uiterlijk†14 mei 2020

Flowchart aanvraag herbeoordeling TLV.pdf† † † † ††Flowchart aanvraag nieuwe TLV.pdf

1. Herbeoordelingen van eerder afgegeven Toelaatbaarheidsverklaringen en PCL beschikkingen
Behalve onderstaande formulieren dient een OOGO en een geŽvalueerd OPP †onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.

1a: Routing voor het aanvragen
1b:†Aanvraagformulier herbeoordeling

2. Aanvraag TLV vanuit voorschoolse instellingsvoorziening voor plaatsing SBO of SO
Behalve onderstaande formulieren dient een geŽvalueerd HGPD/OPP of een begeleidings-/handelingsplan
onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.
Verder gťťn extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen.

2a: Aanvraagformulier TLV A
2b: Formulier deskundigenadvies
2c: Toestemmingsverklaring

3. Aanvraag TLV vanuit een basisschool naar S(B)O
Behalve onderstaande formulieren dient een geŽvalueerd HGPD/OPP onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.
Verder gťťn extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen.

3a: AanvraagformulierTLV B
3b: Formulier deskundigenadvies
3c: Toestemmingsverklaring

4. Aanvraag TLV vanuit S(B)O naar S(B)O
Behalve onderstaande formulieren dient een geŽvalueerd HGPD/OPP onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.
Verder gťťn extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen.

4a: AanvraagformulierTLV C
4b: Formulier deskundigenadvies
4c: Toestemmingsverklaring

5. Aanvraag TLV na beeindiging van een verblijf in een residentiŽle setting
voor plaatsing S(B)O
Behalve onderstaande formulieren dient een geŽvalueerd HGPD/OPP of een begeleidings-/handelingsplan
onderdeel te zijn van het aanvraagdossier.
Verder gťťn extra onderzoeksverslagen e.d. toevoegen

5a: Aanvraagformulier TLV D
5b: Formulier deskundigenadvies
5c: Toestemmingsverklaring

Overige documenten SWV PO 3102 ML†
2013-11-01 Statuten SWV PO 3102 ML
2015-01-13 Goedgekeurd managementstatuut
2015-03-16 Rolverdeling SWV PO 3102 ML
2015-06-30 Groeiregeling SWV PO 3102 ML
2018-04-18 Verzuim- en meldprotocol
2019-01 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling (HGW en KiMi)
2019-01 Meldcode afwegingskader leerplicht en RMC
2018-08-01 Beleidsregel afwijking van het jaarlijks minimum urenaantal
2018-08-01 Stroomschema afwijking onderwijstijd PO VO SO (variawet)
2019-10-02 Doorzettingsmacht PO
2019-10-02 Notitie terugplaatsing S(B)O

2019-2020 vergaderschema


2018-11-01 presentatie BTO SWVPo3102ML
Print Afdrukken
Delen