6 December 2019 Nieuwsbrief 6
SWV Passend Primair Onderwijs 31.02 Midden Limburg (SWV PO 31.02 ML)

  
INHOUD:
 
1. Even voorstellen: Johan van den Beucken, de nieuwe directeur van het samenwerkingsverband
2. Afscheid Henri Duisters, na ruim 44 jaar onderwijs!
3. Terugblik bijeenkomst 29 oktober 2019: "Doorontwikkeling van het expertiselandschap"
4. Agenda

=============================================


Beste collega's,
 
Het einde van het jaar 2019 nadert met rasse schreden. Terugkijkend is er het nodige gebeurd: van strijden voor een goede waardering tot meedenken over de verdere inkleuring van het SWV. Opnieuw is duidelijk geworden dat we het alleen maar samen kunnen, dat we elkaar willen helpen, dat we willen delen, dat dit alleen lukt in openheid en verbondenheid.
Ook dagdagelijks liggen er veel uitdagingen. Uitdagingen om van passende betekenis te zijn voor al die beloftevolle kinderen en hun ouders / verzorgers. Ook dit lukt het beste samen. Ik zie en hoor van prachtig onderwijs, van handelen dat leidt tot stralende gezichten van zich ontwikkelende kinderen. Hier doen we het voor.
Allemaal bedankt voor de getoonde inzet. Nu even loslaten en er ook zijn voor thuis.
Namens het SWV wens ik iedereen sfeervolle, gezellige feestdagen en een fantastisch 2020, in het bijzonder een goede gezondheid.
 
Henri Duisters
 
***

1.  Aangenaam: Johan van den Beucken Vanuit plezier en ontwikkeling ontstaat resultaat, niet vanuit regels en beleid
 
Vanaf 1 januari 2020 is Johan van den Beucken de nieuwe directeur van ons samenwerkingsverband. Hij neemt het stokje over van Henri Duisters. Johan heeft zeventien jaar onderwijservaring: tien jaar als directeur van diverse scholen (o.a. van de Nieuweschool in Panningen) en zeven jaar als leerkracht. 'Dat ik toevallig directeur ben, is totaal niet belangrijk. We zijn er voor kinderen en hun ouders. Het is mijn taak zoveel mogelijk van het beschikbare geld op de werkvloer te krijgen. Zo transparant mogelijk en in een platte structuur.'


 
Wat is je visie op onderwijs?
'We zijn onderwijs, maar ons doel is breder: het maken van een mooiere maatschappij. School heeft een sociale en verbindende functie. Ik ben voorstander van minder structuur en zo min mogelijk regels. In plaats daarvan wil ik echt contact, gezond verstand en plezier. Te veel protocollen en beleid geven schijnzekerheid, we moeten zorgen voor elkaar. Relaties zijn de basis.'
 
Wat zijn je plannen in het Samenwerkingsverband?
'Op de eerste plaats zie ik het als grootste kans voor het samenwerkingsverband om onze naam waar te maken en écht samen te werken. Wat mij betreft betekent dat: elkaar recht in de ogen kijken, te doen wat werkt en te herzien wat niet werkt en zo min mogelijk systemen gebruiken die het echte contact in de weg kunnen staan. Alles wat boven de leerkracht zit, moet zo efficiënt mogelijk georganiseerd worden, zodat er een optimale ondersteuning van de werkvloer kan plaatsvinden.'
 
Wat is je motto?
'Vanuit plezier en ontwikkeling ontstaat resultaat. Leren rekenen kan ook tijdens een spel. Wat gebeurt er met je hersenpan als je het grootste deel van een dag stil zit? De basisschool moet een toffe tijd zijn, het leren komt dan vanzelf. Om dat te bereiken moet je aan teams bouwen: zowel met de leerkrachten als in de klassen. Je moet de groep en haar dynamiek benutten. Voorbeeldgedrag, elkaar helpen en corrigeren, het zit er allemaal in. Met als basis: vertrouwen en vrijheid.'
 
Waar liggen de grootste kansen?
'We willen kinderen zo thuisnabij mogelijk onderwijs geven. Dat kan alleen als we loslaten wat niet werkt en als we het plezier op de werkvloer voorrang geven op de regels. Ik wil de scholen die dat goed doen, belonen en positief stimuleren. Gedrag is een uiting van iets, vaak van een emotie. Hoe is je thuissituatie? Verplaats je in het kind en hun ouders. Geef ruimte aan wat er speelt. Beloon het vakmanschap van de leerkracht hierin en versterk je teams. Deze zienswijze geldt in de klas, in een team en ook in het samenwerkingsverband.'
 
Johan van den Beucken is 40 jaar en woont in Roggel met zijn vriendin en hun drie kinderen: Marieke, Freek en Jimmie.
 
***

2. Afscheid Henri Duisters In school komt de hele wereld binnen!
 
Op 24 januari 2020 nemen we afscheid van Henri Duisters als directeur van ons samenwerkingsverband. Hiervoor hebben jullie allemaal een uitnodiging ontvangen. Voor de zekerheid: je bent van harte welkom om 14.30u in de Nassaurie in Grathem!
 
Henri Duisters heeft ruim vijf jaar leiding gegeven aan het samenwerkingsverband en was in de jaren daarvoor betrokken bij de oprichting. Ook heeft hij jarenlang gewerkt als schoolbegeleider (vanuit de onderwijsbegeleidingsdienst). Hij begon zijn carrière ruim 44 jaar geleden als leraar in het basisonderwijs in Weert. Een onderwijsman in hart en nieren!
 

 
Henri: 'Ik wil alle collega's bedanken voor de fijne samenwerking al die jaren. Ik zie fantastische initiatieven om mij heen. Leerkrachten en medewerkers die zich vol overgave inzetten voor het kind en de samenwerking met ouders, CJG en andere betrokkenen. Ik zie ook dat het onderwijs veranderd is. Enerzijds ligt er meer eigenaarschap bij de kinderen dan vroeger en is er meer ruimte voor eigen inkleuring. Aan de andere kant zien we een maatschappij die steeds complexer wordt. In school komt de hele wereld binnen. Met alle uitdagingen die er zijn. De scholen voeden mee op en er wordt steeds meer differentiatie gevraagd. ICT biedt daarin veel kansen, maar de grenzen van het haalbare moeten worden gerespecteerd. Het kind centraal, vanuit een leerkracht die in zijn kracht staat. Daar geloof ik in.'
 
'Mijn taak zit erop. Ik ga genieten van mijn gezin, kinderen en kleinkinderen. Van wandelen en mountainbiken in de natuur, van koken en lezen. Ik zal jullie missen, maar nee, vervelen zal ik me niet!'
 


U bent van harte welkom op het afscheid van Henri Duisters.
Graag vooraf aanmelden. Dat kan hier.
 
***

3. Bijeenkomst 29 oktober 2019 Doorontwikkeling van het expertiselandschap
 
Hoe kunnen we de aanwezige kennis in school nog beter delen en kinderen zo thuisnabij onderwijs geven? Willen we steunpuntscholen? Of zetten we in op de verdere versterking van de werkvloer? Deze vragen stonden centraal op 29 oktober 2019 tijdens de bijeenkomt 'Doorontwikkeling van het expertiselandschap'. 91 collega's deelden hun kennis, ideeën en goede voornemens.
 

 
De eerste jaren na de invoering van Passend Onderwijs daalde het deelnamepercentage so en sbo in ons samenwerkingsverband, maar op dit moment is er weer sprake van een stijging. Wat kunnen scholen en besturen hier aan doen? Hoe helpen we de leerkracht en het kind? Uit de bijeenkomst bleek in ieder geval dat we geen steunpuntscholen willen, maar in willen zetten op de versterking van de werkvloer op de basisscholen. Op alle niveaus. Hoe? Bijvoorbeeld door coaching en co-teaching, door meer samenwerking en verbinding te zoeken, ook met aangrenzende partijen zoals het CJG en door ouders vanaf het begin van een traject bij de gesprekken te betrekken.
 
Voel je je begrepen en neem je de tijd om de ander te begrijpen?
'De school is een spiegel van de steeds complexere maatschappij', licht Henri Duisters toe. 'Het allerbelangrijkste is en blijft de relatie die je hebt met het kind, de ouders, je collega's. Voel je je welkom? Laat je de ander zich welkom voelen? Voel je je begrepen en neem je de tijd om de ander te begrijpen? Vanuit daar kun je alle wegen bewandelen, ook de moeilijkere. En vraag je bij iedere beslissing en iedere actie af: heeft het kind hier baat bij? Alleen een positief antwoord geeft richting aan een positieve toekomst!'
 
Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband heeft drie hoofdthema's uit de bijeenkomst gehaald waarmee ieder bestuur, samen met haar achterban, aan de slag gaat: het scholingsplan, het delen van kennis en kunde en preventie/vroegtijdige signalering. Op de algemene ledenvergadering worden de uitkomsten besproken.
 
***
 
4. Agenda
07-01-2020 en 20-04-2020: Aandachtsfunctionarissen / Talentcoördinatoren hoogbegaafdheid
24-01-2020: Afscheid Henri Duisters, 14.30u in de Nassaurie in Grathem

13-05-2020: Studiemiddag Communicatie en Relatie (14.00 - 17.00 uur)
27-05-2020: Mini conferentie hoogbegaafdheid (15.00 - 17.30 uur Toermalijn, Maasbracht)

 

 
Print Afdrukken
Delen