Themabijeenkomst Steunpuntscholen 29-10-2019 / CC Don Bosco

De doorontwikkeling van het expertiselandschap binnen het SWVPO3102ML: naar steunpuntscholen?

Zoals in het Ondersteuningsplan 2018-2022 staat, wil het SWV waar verantwoord, realistisch en passend meer inclusief / thuisnabij onderwijs realiseren. Wat kunnen we doen om meer kinderen thuisnabij onderwijs te laten genieten, met name doelend op regulier onderwijs? De ALV denkt dat steunpuntscholen hier een bijdrage aan kunnen leveren.
Thema:           
De doorontwikkeling van het expertiselandschap binnen het SWVPO3102ML: naar steunpuntscholen?
 
Uitgenodigd:
  • Bestuurders
  • Directies
  • IB-ers
  • OT-ers
 
Locatie: CC Don Bosco, Monseigneur Savelbergweg 100, 6097 AE Heel (tel. 0475-571711)
 
Programma van de middag:
15.30u.:  inloop
16.00u.:  Opening John Bierman (onafhankelijk voorzitter ALV / dagvoorzitter)
16.05u.:  Inleiding (H.Duisters)
16.20u.:  Gedachtewisseling in gemengd samengestelde groepen
17.00u.:  Terugkoppeling
17.45u.:  Hapje / drankje
18.45u.:   Gedachtewisseling deelnemers zelfde bestuur a.d.h.v. de drie regio's
19.30u.:  Terugkoppeling
19.50u.:  Evaluatie en voortgang
20.00u.:  Sluiting      

Klik hier voor de uitnodiging.
Klik hier om u op te geven voor deze bijeenkomst===================================================================Over passend onderwijs is landelijk veel informatie beschikbaar. 
Voor ouders is er de speciale site www.steunpuntpassendonderwijs.nl
Voor specifieke informatie over dit samenwerkingsverband: kies het gewenste onderwerp aan de linkerzijde.
Een korte introductie over passend onderwijs? Bekijk het volgende animatiefilmpje van 3 minuten.   

Print Afdrukken
Delen