Samenstelling

​Het SWV Passend Onderwijs PO 31-02 Midden Limburg betreft alle leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs uit de gemeenten Leudal, Roerdalen, Roermond, Maasgouw en Echt-Susteren.
In het SWV werken 13 schoolbesturen samen die het bevoegde gezag zijn van 58 Bao scholen, 3 SBO scholen en 9 scholen voor SO (cluster 3 en 4) en die voor ongeveer 13.000 leerlingen het onderwijs verzorgen.

 
1
 
Stichting Primair Onderwijs Leudal Thornerkwartier,
Heythuysen  (SPOLT) 
  23961 www.spolt.nl
2 Stichting Herman Broeren,
Roermond
  26132
 
www.hermanbroeren.nl
3 Aloysiusstichting Onderwijs Jeugdzorg,
Voorhout
  41008
 
www.aloysiusstichting.nl
4 Stichting Pallas,
Uden
  41246
 
www.stichtingpallas.nl
5 INNOVO, Stichting voor Katholiek Onderwijs,
Heerlen
  41506
 
www.innovo.nl
6 Stichting Swalm & Roer voor Onderwijs en Opvoeding, Roermond   41692
 
www.swalmenroer.nl
7 Stichting Wijzers in Onderwijs    41797
 
www.wijzersinonderwijs.nl
8 Onderwijsgroep Buitengewoon,
Venlo
  44813
 
www.ogbuitengewoon.nl
9 Stichting Kindante, leren leren, leren leven,
Sittard -Geleen
  83280
 
www.kindante.nl                    
10  Stichting Adelante Onderwijs,
Heerlen
  74803 www.adelante-zorggroep.nl
11 Stichting Tytylschool de Maasgouw Maastricht,
Maastricht
  27445 www.maasgouw.nl
12 Stichting de Wijnberg,
Venlo
  85581 www.dewijnberg.nl 
13        Islamitische Basisschool Roermond Alhambraa       30725 www.alhambraa.nl        
 
14         Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel            74868 www.dendoelhof.nl 
 
 
Print Afdrukken
Delen