Samenstelling

​Het SWV Passend Onderwijs PO 31-02 Midden Limburg betreft alle leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs uit de gemeenten Leudal, Roerdalen, Roermond, Maasgouw en Echt-Susteren.
In het SWV werken 13 schoolbesturen samen die het bevoegde gezag zijn van 58 Bao scholen, 3 SBO scholen en 9 scholen voor SO (cluster 3 en 4) en die voor ongeveer 13.000 leerlingen het onderwijs verzorgen.

 
1
 
Stichting Primair Onderwijs Leudal Thornerkwartier,
Heythuysen  (SPOLT) 
  23961 www.spolt.nl
2 Stichting Herman Broeren,
Roermond
  26132
 
www.hermanbroeren.nl
3 Aloysiusstichting Onderwijs Jeugdzorg,
Voorhout
  41008
 
www.aloysiusstichting.nl
4 Stichting Pallas,
Uden
  41246
 
www.stichtingpallas.nl
5 INNOVO, Stichting voor Katholiek Onderwijs,
Heerlen
  41506
 
www.innovo.nl
6 Stichting Swalm & Roer voor Onderwijs en Opvoeding, Roermond   41692
 
www.swalmenroer.nl
7 Stichting Wijzers in Onderwijs    41797
 
www.wijzersinonderwijs.nl
8 Onderwijsgroep Buitengewoon,
Venlo
  44813
 
www.ogbuitengewoon.nl
9 Stichting Kindante, leren leren, leren leven,
Sittard -Geleen
  83280
 
www.kindante.nl                    
10  Stichting Adelante Onderwijs,
Heerlen
  74803 www.adelante-zorggroep.nl
11 Stichting Tytylschool de Maasgouw Maastricht,
Maastricht
  27445 www.maasgouw.nl
12 Stichting de Wijnberg,
Venlo
  85581 www.dewijnberg.nl 
13        Islamitische Basisschool Roermond Alhambraa       30725 www.alhambraa.nl
 
Print Afdrukken
Delen