5 September 2019 Nieuwsbrief 5
SWV Passend Primair Onderwijs Midden Limburg (SWV PO 31.02 ML)

INHOUD:
 
  1. Miniconferentie NT2
  2. Miniconferentie Begaafdheid
  3. Scholen zoeken verbinding
  4. Even voorstellen: John Bierman, voorzitter ALV
  5. Agenda
   
Beste collega's,
 
We hopen dat jullie na de zomer weer goed van start zijn gegaan samen met de kinderen en ouders. In deze nieuwsbrief enkele wetenswaardigheden en updates vanuit het samenwerkingsverband.
 
Veel leesplezier en een goed schooljaar gewenst.

 
==================================================================

1. Miniconferentie NT2
 
Op 18 september 2019 vond de miniconferentie NT2 plaats bij Meetingpoint De Nassaurie en op basisschool De Klink in Grathem. Hans Kaldenbach en Amar El Ajjouri hielden een inspirerende inleiding die onze ogen opende. Daarna konden de deelnemers kiezen uit één van de volgende workshops: 

- Traumasensitief lesgeven
- Werken aan basisvertrouwen in de klas vanuit de Basic Trust methode
- Omgaan met machogedrag
- Van zij naar wij: de inclusieve klas
- Help, een nieuwkomer in de klas
- Samenwerken met woorden
 

Doel van de miniconferentie was collega's meer kennis en handvaten te geven in het lesgeven aan nieuwkomers en leerlingen met een andere taalachtergrond of andere cultuur. Door het bieden van veiligheid en stabiliteit kan een school een groot verschil maken in het leven van deze leerlingen. Deelnemers gingen aan de slag met vragen als 'hoe ga je om met emotionele bagage' en 'hoe overbrug je verschillen in taal en in culturele gewoontes'? De workshops inspireerden om een mogelijke kloof tussen kinderen te verkleinen. Als kernthema van de middag mag gezegd worden dat het hopelijk een bijdrage levert in het zich welkom en begrepen voelen van kinderen en ouders.

De reacties na afloop van de middag waren positief. Het heeft na afloop van de bijeenkomst al geleid tot enkele afspraken voor schoolspecifieke vervolgen. Hopelijk helpt het veel kinderen en ouders om zich welkom en begrepen te voelen.

Afhankelijk van de wensen uit het werkveld wordt er in 2020-2021 mogelijk een vervolg georganiseerd.
 

   
   
Deelnemers aan de workshop Traumasensitief lesgeven

 

2. Miniconferentie Begaafdheid
Fouten maken mag, nee móet, om in het leven vooruit te komen
 
Op basisschool de Toermalijn in Maasbracht vond op 15 mei 2019 de miniconferentie Begaafdheid plaats. Na een plenair gedeelte konden bezoekers deelnemen aan diverse workshops zoals 'Plusklas of ploeterklas?' of 'Verrijken, hoe doe je dat?'. De dag werd georganiseerd door Suus van Pol, Lieneke Lunenborg, Henri Duisters en Janneke Schreurs.
 Deelnemers miniconferentie Begaafdheid


Drie vragen aan Janneke Schreurs, specialist meer- en hoogbegaafdheid.
 
De miniconferentie ging niet over hoogbegaafdheid?
'Klopt. Het is belangrijk dat álle kinderen die meer nodig hebben dan het reguliere curriculum aan bod komen. Dat zijn er een stuk meer dan alleen de kinderen die getest zijn op een hoog IQ.'
 
Waarom is dat belangrijk?
'Als je de hele dag bezig bent met iets dat je al kan, leer je geen vaardigheden die je nodig hebt als je in je leven dingen tegenkomt die je (nog) niet kent of kunt. Dan leer je niet dat fouten maken mag, zelfs móet om in het leven vooruit te komen. Je doet een kind geen groter plezier dan ze al op jonge leeftijd 'hobbels' en uitdagingen aan te bieden, zodat ze leren doorzetten. Anders komen ze op in het vervolgonderwijs in de problemen.'
 
Is het een vergeten doelgroep?
'Ja, soms worden begaafde kinderen wel een beetje vergeten ja. Het zijn vaak makkelijke kinderen die zich niet melden. Soms denken ze dat ze niet slim genoeg zijn als ze een vraag stellen. We moeten ze dus actief benaderen en begeleiden.'
 
De miniconferentie Begaafdheid krijgt een vervolg op 27 mei 2020- hou deze datum alvast vrij in je agenda!
 
 

3. Scholen zoeken verbinding
 
Kennis en expertise delen is de kracht van passend onderwijs. Daarom startten enkele scholen vorig jaar met het samenwerkingsproject 'gedrag' (Projectplan Passend Onderwijs). Openbare basisschool De Brink, de Synergieschool (regulier en sbo), Hermanbroeren en Spoorzoeker (beide speciaal onderwijs) gaan bij elkaar op bezoek en delen hun oplossingsgerichte ervaringen. Deze expertise brengen ze vervolgens mee naar hun eigen school en team. Het project wordt gesubsidieerd door het SWV en wordt theoretisch ondersteund door bureau Wolters.
 

Het project gaat over beeldvorming ('we kwamen eerder niet bij elkaar op school'), verrijking ('we leren van elkaar') en verdieping (de toepassing op de eigen school). De centrale vragen zijn: Hoe kunnen we gedrag 'lezen'? Wat de beste plek is voor dit kind? Wat is haalbaar binnen het reguliere onderwijs? Wat kunnen we leren van het speciaal (basis) onderwijs? Als je moeilijk leert én begeleiding nodig hebt vanwege gedrag, wat is dan de beste plek? Hoe kunnen scholen elkaar- en daarmee een kind- dan verder helpen?
Met het project hopen de deelnemers dat we nog beter antwoord gaan geven op de onderwijsbehoeften van ieder kind, dat we eerder gaan signaleren en verwijzen (wanneer nodig)  en vooral dat het afstemmen over leerlingen laagdrempeliger wordt ook t.b.v. het verantwoord / passend kunnen ondersteunen en begeleiden van kinderen in het reguliere basisonderwijs.
 
Ziet jouw school deze werkwijze ook als een kans om passender onderwijs te verzorgen en zou je meer informatie willen? Neem dan contact op met Dymphina Hoek van obs de Brink.
 


Deelnemers van het project (v.l.n.r.): Pierre Wolters, Sanne Dijcks, Hetty Belgers, Maaike Vos, Dymphina Hoek en Nathalie Schotanus.
Foto: Maartje van Berkel

  

4. Even voorstellen…Drie vragen aan John Bierman

Vanaf 1 oktober 2019 is John Bierman de nieuwe voorzitter van de algemene ledenvergadering van ons samenwerkingsverband. Met roots als docent lichamelijke opvoeding en veel ervaring in het voortgezet onderwijs (als conrector, campusdirecteur en senior adviseur) brengt hij een hoop waardevolle expertise mee, en is hij tegelijkertijd een
onafhanke
lijke partij in het primaire onderwijs. Perfect voor deze functie dus!
 


Wat ga je als voorzitter doen?
'Het is mijn taak om oog te hebben voor de processen en bedrijfsvoering binnen het samenwerkingsverband. Dat betekent dat ik er met de besturen van de 72 scholen voor wil zorgen dat we onze gezamenlijke doelstellingen bereiken met duidelijke processen, beslissingen en afspraken.'
 

Hoe ga je dat doen?
'Dit najaar bezoek ik alle besturen en ga ik met hen in gesprek. 'Wat gaat goed?', 'Wat zou jij doen als je de baas was?' en 'Wat verdient prioriteit?'. Het onderwijs staat voor een uitdagende opdracht, maar ik denk zeker dat er nog winst valt te behalen in de kwaliteit in de klas. Hoe gaan we dat handen en voeten geven? Dat is aan de scholen en besturen zelf. Maar ik ga het volgen en de betrokkenen daarop bevragen, zodat we samen het beste onderwijs realiseren binnen de budgetten die er zijn. Vanuit de visie van passend onderwijs: spreiden waar het kan, concentreren waar het moet.'
 
Wat doe je in je vrije tijd?
'Ik ben betrokken bij de organisatie van de Venloop en ren zelf ook graag. Ik doe geen halve marathons meer, maar rennen blijft een heerlijke manier om fit te blijven. Ook golf ik graag, samen met mijn vrouw, en we bezoeken veel exposities en steden. Binnenkort gaan we naar Shanghai. Daar woont en werkt een van onze twee zonen. We zoeken hem op en maken gezamenlijk een mooie reis, onder andere naar Japan. Ik kijk ernaar uit jullie daarna te ontmoeten!'

 
5. Agenda


Op 29-10-2019 vindt van 16.00u. tot 20.00u. een bijeenkomst voor besturen, directies, IB-ers en OT-ers plaats over het thema doorontwikkeling expertiselandschap, ingezoomd op steunpuntscholen

Op 13-05-2020 vindt 's middags een bijeenkomst plaats voor directies, IB-ers, een leerkracht per school en OT-ers over het thema Communicatie en relatie

Op 27-05-2020 vindt de tweede mini-conferentie talentontwikkeling / hoogbegaafdheid plaats

Zie voor verdere planning het jaaroverzicht op de website van het SWV.


  
Print Afdrukken
Delen